3rd House Astrology Betydelse

De hus är tolv avdelningar i födelsediagrammet som representerar tolv olika områden i en persons liv.

Det tredje huset är det viktigaste huset i något horoskop. Det är ett mycket viktigt hus som avslöjar individens intelligens och flexibilitet. Det tredje huset ger en fördjupad analys om din kommunikation, hälsa, utbildning, karriär och mer.Det tredje huset reglerar syskon, grannar, kommunikation, korta resor och meddelanden. Denna placering ger en tydlig känsla av ära och är mycket sällskaplig. Om onda planeter är associerade med det här huset, finns det problem med kommunikationen.Tredje huset behandlar också det dagliga livet. Det gäller den person du har att göra med personligen; det är hus för följeslagare, vänner, släktingar och motsatt kön. Om det är väl ansett indikerar det kongenialitet, tjäna pengar, lyckas i äktenskapet och resa; om det drabbas betyder det ohälsa, förlust genom fiender och oro över släktingar.

Det tredje huset är huset som hänvisar till livets kommunikations- och vetenskapsområden. Det tredje huset visar hur vi förhåller oss till andra och det visar våra personliga intressen, projekt, hobbyer, kreativitet, underhållning och kommunikationskunskaper. Detta hus avser nyheter, tv och reseteknik.Det tredje huset styr över våra mentala förmågor, vårt uttryckssinne, kommunikation och kreativitet. Den styr över alla investeringar du äger, hjälper till att förutsäga din totala ekonomiska vinst eller förlust i livet och ger tips om dina korta resor som du planerar för innevarande år.

Sol i 3: e huset

Sol i 3: e huset tenderar att ha ett ambitiöst, talangdrivet tänkesätt, en önskan om självständighet och frihet, tillsammans med en vild fantasi. Denna person söker kunskap och vill ha kunskap om sin omgivning.

De lyssnar bra, älskar samtal, är rastlösa tänkare, utforskar nya platser och tänker stort när det gäller idéer och projekt. Solen i det tredje huset skulle indikera en person som alltid tänker på kunskap, om det förflutna och framtiden.De är också generellt nyfikna och intresserade av omvärlden. Denna placering visar i allmänhet en person som är intresserad av vetenskap och älskar att lösa pussel.

Solens naturliga nyfikenhet, optimism och frisinnighet kommer till liv när den finns i denna position. Den trygghet som är så viktig för dig och den vård och intimitet du letar efter i personliga relationer kan verkligen ta baksätet till några unika möjligheter.

Om solen ligger i ditt tredje hus har du sannolikt ett aktivt socialt liv och är populär bland dem runt dig. Din magnetiska personlighet kan ofta övertyga omgivningen till att hålla med om dina beslut eller handlingar. Du kan vara involverad i konsten på någon nivå, till exempel musik, skådespeleri eller skrivande.

Solen i det tredje huset ger dig en lekfull, kommunikativ och sällskaplig inställning. Det ökade intresset för intellektuella och filosofiska sysslor kan leda till framgång inom skrivande, kommunikation, underhållning och publicering.

Att tänka och överväga saker från flera vinklar, liksom lusten att lära, förstärks av solen i denna position. Denna position anses vara positiv och indikerar ofta en glad och utåtriktad individ.

Månen i 3: e huset

Denna placering av Månen i det tredje huset är ett tecken på känsligheten och det konstnärliga temperamentet. De är snälla, generösa, uppskattande och attraktiva. Dessa infödda har skarp intuition och är förtjusta i konst, musik, litteratur, dans, måleri.

Månen i 3: e huset är en mycket intuitiv och fantasifull person. Denna placering kan ge en känsla av mystik och andlig intensitet. De fascineras av alla slags hemliga samhällen, nomadiska livsstilar, munkar, nunnor och allt som är främmande. Dessa människor verkar locka till sig drama genom sin känslomässiga sårbarhet.

De Måne i det tredje huset representerar dina relationer med barn, utbildning, syskon och människor som kommer i kontakt med dig. När månen är i det tredje huset indikerar det god hälsa och glada upp- och nedgångar i det dagliga livet.

Sinnet söker aktivt efter information för att berika intellektet, inklusive kunskap om utlandet eller resor utomlands.

Månen i 3: e huset kan indikera att du är en känslig och empatisk person som känner andras känslor. Du kan vara benägen att känna humör eller till och med depressioner, särskilt när det saknas emotionellt stöd.

När månen är i det tredje huset i ett födelsediagram, symboliserar den människor med en kreativ fantasi, som bryr sig om kultur och hur man gör vår värld bättre, och därför har stor potential för framgång. Det fantasifulla sinnet hos dem med månen i ett horoskops tredje hus är rikt och bördig.

Denna position är för drömmare och visionärer. Människor med Moon på den här platsen kan tyckas avlägsnade från den verkliga världen eftersom de alltid är upptagna med sina idéer och tankar om personliga frågor.

Kvicksilver i 3: e huset

Inom astrologi, placeringen av planeten Kvicksilver är oerhört viktigt. Om du har kvicksilver i ditt tredje hus kommer det att spela en stor roll för att forma din personlighet.

Kvicksilver är snabb. Kvicksilver i det tredje huset indikerar att ämnet i sinnet vanligtvis är snabbt och kräver mycket mental träning för att hålla det upptaget. Mycket av denna övning måste göras längs konstiga och originella linjer.

Personen gillar att prata på ett sätt som tillför intresse och pittoreska till hans uttalanden. Han är förtjust i ordspel, ordlekar, ordspråk och gåtor.

Hans tal är sällan vanligt; han njuter av talfigurer, dramatiska uttryck, filosofiska termer och ord med breda betydelser som ger honom en möjlighet att vädja om sin uppfinningsrikedom när han undviker närmare granskning.

Merkurius position i ditt tredje hus betyder att du har en möjlighet att enkelt kommunicera dig själv till andra genom det talade ordet. Men denna placering innebär också att du kan bli offer för skvaller eftersom du inte har kapacitet att stå upp för dig själv i sådana konfrontationer.

Kvicksilver i det tredje huset är en gynnsam position för tydlig och koncis kommunikation och utveckling av interpersonella färdigheter. Alla med en sådan placering bör kunna förstå andras motiv och mål genom noggrann observation av sitt kroppsspråk.

De med en uppskattning för kultur och som kan uttrycka sig väl i språket kommer att utmärka sig på alla livsområden med denna placering.

Venus i tredje huset

Venus i 3: e huset är en placering som finns i vissa diagram över människor som är mycket organiserade och har ett starkt sinne för ordning. De kan vara så organiserade att deras skrivbord på jobbet är lite för rent. De kan ofta placera artiklar i ordning efter storlek, vikt eller något annat logiskt system.

Venus i tredje huset indikerar att personen kan hitta kärlek relativt tidigt. De kan ha många kärleksaffärer i tidig ålder, men hitta en sann partner senare i livet. Ofta kommer de att gifta sig för bekvämlighetens skull eller för att behaga andra, men ändå lyckas de vara lyckligt gifta.

Venus i 3: e huset visar en gåva av förfinat tal. Det tredje huset indikerar också visdom, mental utsprång, pengar och vänliga resor.

Venus, kärlekens och tillgivenhetens planet, är välplacerad i ditt 3: e hus. Du kommer att känna dig kärleksfull och tillgiven i tonåren, 20- och 30 -talen. Venus här hjälper dig enkelt och snabbt att utveckla en känsla av sociala nådar.

De som har Venus i det tredje huset handlar om att ha kul. Dessa människor är inte rädda för att säga sitt och göra det på ett positivt sätt.

Venus i det tredje huset kan indikera ett starkt intresse för intellektuella sysslor, vare sig de är vetenskapliga, filosofiska eller litterära. Den infödda har en välutvecklad talang för kommunikation, särskilt att skriva.

Ofta finns det en kärlek till musik och uppskattning av konstnärliga sysslor. Denna placering är ofta ganska lycklig för dem som är intresserade av andliga frågor eller psykologiska erfarenheter som meditation.

Mars i 3: e huset

Mars är planeten för energi och självsäkerhet och placering i 3: e huset indikerar att du är full av energi och njuter av uppmärksamhet.

När Mars i 3: e huset är välaspekterat kan det ge möjligheter att visa ledarskap och företagsamma ansträngningar, såväl som fysisk förmåga.

Mars i 3: e huset är inte en aspekt som folk vanligtvis gillar, särskilt om de är ambitiösa eller konkurrenskraftiga. Men den här placeringen kan vara bra att ha eftersom den gör dig till en ganska spännande person att känna.

Du gillar att komma ut och gå, men tenderar inte att vilja spendera för länge på något ställe. Ingenting är tråkigt för människor med Mars i sitt tredje hus!

Denna placering gör dem mer aktiva, innovativa och öppna för nya saker. Det är lättare att kunna agera impulsivt med utmärkta självförsvarsmekanismer. Kommunikationens hus och korta resor, denna Mars -placering ger infödda en utmärkt talare som är kraftfull i åsikter.

Mars i den tredje husplaceringen betecknar en person som är en idrottsman. Idrottaren i detta fall är en person som måste göra något för att övervinna sin slöhet, skepsis eller pessimism. Sådana idrottare är konkurrenskraftiga till sin natur och har potential att inte bara vinna, utan också anklagas för att vara för aggressiva.

Mars representerar vår drivkraft, ambition och önskan. Det representerar den energi vi behöver för att få saker gjorda. När Mars placeras i det tredje huset ger det dig mycket extra energi.

Du kommer att ha energi och driv att utföra flera uppgifter samtidigt. Du tenderar att vara mycket aktiv, snabbtänkande och kvick. Detta är en bra placering för dem som startar ett hemföretag eller är egenföretagare.

När Mars placeras i det tredje huset betyder det att den ursprungliga i denna placering kommer att vara självständig, initiativrik och äventyrlig. De kommer att ha starka känslor för rättvisa och vad de tycker är rättvist, vilket kan göra dem väldigt argumenterande. De gillar att ha kontroll över sina situationer men måste lära sig att kompromissa.

Placeringen av Mars i det tredje huset indikerar en person som är effektiv, viljestark, energisk och ambitiös. Placeringen av Mars i det tredje huset indikerar också en person som kan uppnå mål om de lär sig att utnyttja sin energi. Dessa människor har mycket karisma och är utmärkta ledare när de lär sig att kanalisera sina energier konstruktivt.

Jupiter i tredje huset

Jupiter är planeten för expansion och vinst. Det tredje huset reglerar syskon och grannar, kommunikation, liksom din bank. Detta är en perfekt placering för Jupiter eftersom det kommer att göra din kommunikation med syskon, grannar och medarbetare roligare.

Jupiter är mest känd för att vara den största planeten i solsystemet. Det är starkt kopplat till expansiv tur, möjligheter och optimism. När Jupiter placeras i en persons tredje hus ändrar det Jupiters karaktär och hur det traditionellt skulle ses.

Jupiters roliga och positiva inflytande gör dig till en kreativ individ. Du har ofta många idéer som du vill dela med dig av människor, men ibland går du överbord.

Att bo på en idé för länge kan orsaka förhalning eller monotoni för dig. Du är alltid sugen på att hjälpa andra och gör en bra vän och rådgivare till andra som behöver ditt perspektiv.

Var dock försiktig med grandios tänkande, eftersom det kan leda till opraktiska mål eller till och med självbedrägeri. Kom ihåg att inte överdriva eller överdriva - din trovärdighet står på spel!

Jupiter i tredje huset indikerar talang för tal och skrift, men vi måste också möta våra önskningar att konsumera och spendera. Det kan indikera ett rikt ordförråd och förmågan att inspirera andra.

Den grundläggande betydelsen av Jupiter i tredje huset är, jag lär mig av andra människor. I det här fallet betyder det att någon kan vara mycket begåvad inom ett visst område men måste vara beroende av andra för att lära dem.

Jupiter i det tredje huset ger en optimistisk och utopisk karaktär. Det hjälper till att locka tur och välstånd, uppmuntrar till äventyr, stärker familjebanden, ger en optimistisk inställning till framtiden och stärker band mellan föräldrar och barn.

Den traditionella tolkningen av Jupiter i det tredje huset är att det ger materiell framgång från fadern eller genom syskon. Resultatet blir stort och imponerande, men det är kanske inte lätt att smälta om du är känslig eller benägen att oroa dig.

Saturnus i 3: e huset

Saturnus är en av de mest illvilliga planeterna inom astrologi. Det är känt som The Great Malefic eller Lord of Karma. Därför, om Saturnus placeras i det tredje huset, kommer det att skapa ett antal hinder för dig i din barndom som kan påverka hela ditt liv.

Om du är född med Saturnus som passerar genom det tredje huset kan det ge dig förlust, sorg och smärta i din barndom.

Saturnus är den mindre förmånen, motgångens och begränsningens planet. Saturns placering i 3: e huset representerar ett tidigt liv under vilket infödingens kommunikation sannolikt kommer att bli hämmad eller begränsad på något sätt. Detta kan orsakas av en smärtsam blyghet eller andra svårigheter att tydligt uttrycka idéer och känslor för andra.

Ändå är denna placering ofta märket för en författare eller kommunikatör med en ovanligt stark ordning och disciplin. Saturnusplaceringen tenderar att göra den infödda allvarlig från en tidig ålder, koncentrera sig på saker snarare än att ha kul. Sådana människor bör försöka lära sig strukturer och system för att presentera sitt arbete effektivt,

Saturns placering i tredje huset indikerar att du har haft en lycklig och användbar barndom. Placerad här lär Saturnus dig att lita på dig själv och inte bara dina föräldrar eller familj.

När Saturnus hittas i det tredje huset betyder det att Saturnus påverkar ens kommunikation, kreativa strävanden och syskon. Blockeringar av Saturnus flöde kan påverka skrivande, handledning eller undervisning.

Saturnus i det tredje huset innebär att vi kommer att ta saker mer allvarligt än vanligt, och vi kommer att vara hårt arbetande, försiktiga och organiserade. Förvänta dig en ansvarsfull inställning till livet med denna placering.

Neptunus i 3: e huset

Neptunus är planeten för fantasi, andlighet, inspiration och idealism. Allt handlar om våra drömmar och önskningar. När Neptunus är i det tredje huset handlar det verkligen om hur du känner om dig själv - din personlighet, din livskraft.

Du är en andlig tänkare och letar efter sanningar utöver vad andra ser. Eftersom du känner dig så frisinnad är ditt yttersta mål att fly verkligheten.

Neptuns placering i 3: e huset beskriver en person som är en stark kommunikatör av sina tankar och känslor. De har förmågan att tydligt framföra sina åsikter, särskilt om politik, religion och miljö.

Deras önskan att ingå i en grupp liknar den Oxen , där de tar tid att förstå gruppen helt innan de engagerar sig fullt ut i den. Om de ändrar sig från religiös tillhörighet, miljörörelser och ny regeringens politik kan de ha en viss oro för förändring.

Behovet av denna person att hjälpa andra är starkt och de kan ofta finna sig själva i att ”leda” en sak eller rörelse eller engagera sig med människor som är det.

Neptunus utövar ett särskilt och kraftfullt inflytande när det placeras i tredje huset. Denna placering anger intresse för astrologi, psykiska fenomen och olika typer av telepati. Individen kan vara en naturlig psykiker med en exceptionell intuitiv förmåga att utnyttja det djupa undermedvetna där information och kunskap lagras.

Neptunus i 3: e huset, betecknar en person som ofta byter bostad och verksamhetsort. Denna placering beskriver en med obegränsade idéer och tankar, vilket troligtvis är anledningen till att de är benägna att flytta hem så ofta som möjligt.

Denna placering av Neptunus i ditt födelsediagram ökar den mentala förmågan hos en stark intuition. Dessa individer kännetecknas av att de nästan har en extrasensorisk uppfattning om saker som kommer att hända i framtiden.

De känner djupt och bildar ett permanent band med dem de älskar. Men när de bestämmer sig för att avsluta ett förhållande kan de bli väldigt grymma om det och förbli mycket sårande med ord (även år senare) trots tidigare känslomässig koppling till den andra individen. Det mest negativa med denna placering är att dessa individer tenderar att hysa motvilja lättare än andra människor.

Om Neptunus passerar ditt tredje hus kommer du förmodligen att känna dig ganska motsägelsefull själv. Du kan tappa dina nycklar oftare än nödvändigt - eller så glömmer du helt och hållet att du har låst dem i bilen!

Uranus i tredje huset

När du tittar på en Uranus i den tredje husplaceringen måste du ta hänsyn till det Uranus , som en planet, följer inte reglerna. Det har inga 'uppsatta' regler - och därför måste du vara flexibel med ditt tänkande när du försöker ta reda på vad det kan säga om ditt liv.

Uranus i 3: e huset är en eldig och initiativrik placering, inte en lätt att leva med utan en som kan ge stora insikter om livets natur. Du har vuxit upp snabbare än du kanske hade annars och har en mognad som andra i din ålder inte har.

Det finns alltid en upprorisk rad i dig och du blir aldrig lätt nöjd. Du är starkt intresserad av metafysik och det andliga - detta kan leda till problem med kyrkan eller den ortodoxa religionen för dig eftersom de ibland är i strid med varandra ibland. Du tänker snabbare än de flesta gör.

En Uranus -placering i det tredje huset visar att man kommer att vara en utmärkt talare och en informerad person. Man kommer att vara så bekant med händelserna i samhället och kommer att kunna dela sina synpunkter på händelserna i världen.

Det tredje huset ger en kärlek till frihet och mental energi, vilket hjälper en att få kunskaper i studier. Uranus är innovations- och uppfinningsplaneten, och i tredje huset betyder det ett innovativt sinne.

Med denna placering kan du vara personen som skriver nästa stora roman, uppfinner en ny teknik eller designar ritningen för ett nytt verktyg eller en apparat. Det kan också betyda en gåva av intuition, eller ett typiskt excentriskt geni.

Om du föddes med Uranus i det tredje huset i ditt astrologidiagram, har du sannolikt en fri och fristående anda som åtnjuter möjligheter till spontant nöje. Denna placering visar att du är mycket innovativ.

Ditt sinne är fyllt av oändliga tankar om hur du kan bygga eller reparera vad som helst, vilket leder dig till att ta affärer. Du har ett bra analytiskt sinne.

Pluto i tredje huset

Pluto i 3: e huset visar att individen har en förmåga att hantera livets politiska sfärer. Deras personlighet förstärks av positionen. De är individer som följer regler och förordningar i sitt företag eller liv. De är manipulativa på detta område av livet.

Pluto i tredje huset är en av de mest intensiva Pluto placeringar. Det indikerar att du är på jakt, och att det är för ett syfte. Du har ett djupt behov av att undersöka detaljerna i din värld och utnyttja själva kärnan i alla dess aspekter.

Pluto i det tredje huset kan ge dig makt över andras sinnen och åsikter. Du har stark viljestyrka och har förmågan att snabbt ta till sig information. Vissa med Pluto i tredje huset är skrämmande i sin närvaro, kan använda idéer istället för våld.

Pluto i det tredje huset (huset för kommunikation och syskon) ger en stark önskan om kunskap. Personen kan vara intresserad av ockulta eller religiösa ämnen eller något som handlar om sinnet. Han är bra på forskning, utredning och analys.

Pluto i 3: e huset betyder ofta att du är ganska väl insatt i filosofiska ämnen som religion och politik. Men oavsett hur smart du än är, är det mer sannolikt att du framkallar en konfrontation än att prata igenom saker rationellt.

Att ha en sådan placering kan tyda på att andra har svårt att förstå dig eftersom de känner att du närmar dig varje ämne med en attack först, ställ frågor senare mentalitet.

Denna placering av Pluto ger en påträngande, aggressiv inställning. Du kommer också att sträva efter makt och erkännande. Att inte få önskat erkännande kommer dock att resultera i en stor frustration.

Du kommer att känna att du aldrig riktigt får vad du vill och blir skjuten ur vägen. Höga energinivåer är sannolikt ett problem när andra människor anser att din intensitet är för mycket att hantera.

Nu är det din tur

Och nu vill jag höra från dig.

Vilken planet är i det tredje huset i ditt födelsediagram?

Vad säger denna placering om dina syskon, grannar eller kommunikationskunskaper?

Lämna en kommentar nedan och meddela mig.

p.s. Har du någonsin undrat vad framtiden innebär för ditt kärleksliv?

Intressanta Artiklar